Thụy Sĩ

Thanh niên ngày càng nghèo

Báo cáo mới nhất cho thấy tỷ lệ thanh niên cần trợ giúp xã hội ở Thụy Sĩ ngày càng tăng khiến Hộïi nghị các thể chế hành động xã hội Thụy Sĩ (CSIAS) phải lên tiếng báo động. Ở các thành phố và khu dân cư đông đúc, cứ 15 thanh niên có 1 người cầu cứu sự giúp đỡ của chính phủ.

Chỉ sau trẻ em, nhóm thanh niên độ tuổi 18-25 tuổi là nhóm thứ hai cần đến chính phủ. CSIAS cho rằng nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của Chính phủ Thụy Sĩ trong việc thực hiện các chính sách xã hội là đấu tranh chống nạn thanh niên thất nghiệp, mở rộng chương trình đào tạo việc làm cho thanh niên, nhất là tạo điều kiện cho thanh niên theo các khóa đào tạo từ 2 đến 3 năm.

V.Kh. (theo ATS)

Các tin, bài viết khác