Thành phố Hạ Long đang mất rừng ngập mặn

So với đầu năm 2006, diện tích rừng ngập mặn (RNM) ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã giảm gần 430ha (chỉ còn 476,8ha so với 903,41ha). Tại các phường Cao Xanh, Hà Khánh, Hà Khẩu, Tuần Châu..., diện tích RNM gần như bị “xóa sổ” hoàn toàn. Diện tích RNM bị thu hẹp chủ yếu do người dân phá rừng để nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch; đổ đất lấn biển để xây dựng nhà cửa…, trong khi TP hiện chưa có cơ chế khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

THỤY KHUÊ

Các tin, bài viết khác