Thế giới trước 12 giờ

*Tổng thống Mỹ chỉ định Phó Đại sứ Mỹ tại Israel, Gene Cretz, làm Đại sứ Mỹ ở Libya. (AFP)

*Colombia bắt Luis Hernando Torres, một thủ lĩnh của FARC. (AP)

*Quốc hội Palestine không nhóm họp được như dự kiến. (AP)

*Tổng thống Iran tái bác bỏ việc ngưng làm giàu uranium. (THX)

V.Kh.

Các tin, bài viết khác