Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL

Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL

Hiện nay, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với tình trạng hạn, mặn đang diễn ra gay gắt, xấp xỉ mức lịch sử năm 2016. Nếu tình trạng này kéo dài thì việc thiếu nước ngọt sinh hoạt, tưới tiêu là điều chắc chắn xảy ra.
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 1
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 2
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 3
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 4
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 5
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 6
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 7
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 8
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 9
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 10

Tin cùng chuyên mục