Thời của điện thoại di động camera

Điện thoại di động camera xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh: Đ.V.D.

Năm 2004 có khoảng 225 triệu điện thoại di động camera được bán ra; đến năm 2005,  đã lên  365 triệu chiếc. Dự báo năm 2006, con số tiêu thụ sẽ là 600 triệu chiếc, năm 2008  sẽ là 780 triệu chiếc và đến năm 2010 sẽ đạt đến 1 tỷ chiếc.

Tỷ lệ điện thoại camera được sản xuất so với tổng số điện thoại di động nói chung luôn ở mức cao. Năm 2004, điện thoại di động camera chiếm tỷ lệ khoảng 34% trong tổng số điện thoại di động được sản xuất ra; năm 2005  tăng lên đến 45%.

IC Insights dự đoán rằng năm 2006 tỷ lệ điện thoại di động camera xuất xưởng sẽ vượt qua điện thoại di động thường, đạt khoảng 54%. Vào năm 2007 sẽ tăng đến 62%, năm 2008: tăng đến 68%, và đến năm 2010 thì cứ trong 10 điện thoại di động xuất xưởng là có đến 8 chiếc được trang bị camera.

Chất lượng hình ảnh của các điện thoại di động camera hiện cũng đã gia tăng vượt bậc so với các năm trước. Vào năm 2002 hầu hết điện thoại di động camera đều chỉ có độ phân giải hình ảnh vào khoảng 0,3 megapixel nhưng nay độ phân giải bình quân đã đạt trên 1,5 megapixel.

DUY ANH

Các tin, bài viết khác