Thế giới cười

Thông Báo

Thông báo, hiện nay đài phát thanh phường chúng tôi chưa có gì để thông báo nên thông báo để quý vị được biết là không có gì để thông báo. Quý vị khỏi phải mất công cứ ngồi nghe thông báo!

Những ai nghe được thông báo này hãy thông báo lại cho những người chưa được nghe thông báo, để họ khỏi phải mất công chờ nghe thông báo mà lại chẳng có thông báo gì của những người thông báo.

Đây là một vài dòng thông báo ngắn của ban thông báo, chương trình thông báo của ban thông báo Đài phát thanh phường X đến đây là hết xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thông báo sau.

Xin thông báo: hết thông báo!!!

A.B (st)

Các tin, bài viết khác