Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch

SGGP
Công ty Điện Lực Hóc Môn xin trân trọng thông báo: trong thời gian từ 29-7-2020 đến 04-8-2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Kính đề nghị quý khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện. Thông báo cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều có thông báo trên Website tại địa chỉ: www.hcmpc.com.vn.

* Ngày 29-7-2020: Z19AR059D: Một phần ấp 1, xã Nhị Bình: Từ 10g30 Đến 11g30; C39BR039D: Một phần ấp 1, xã Đông Thạnh: Từ 8g30 Đến 9g30; Z19AR101D: Một phần ấp 4, xã Nhị Bình: Từ 14g00 Đến 15g00; N19CR516D: Một phần ấp Nam Lân, ấp Đông Lân và ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm: Từ 8g30 Đến 8g35; N19CR516D: Một phần ấp Nam Lân, ấp Đông Lân và ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm: Từ 9g05 Đến 9g10; N19BR178D: Một phần ấp Hậu Lân và ấp Đông Lân, xã Bà Điểm: Từ 11g00 Đến 11g30; H39CR013D: Một phần ấp Xuân Thới Đông 3 và ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông: Từ 9g00 Đến 9g30; H39CR049D: Một phần ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông: Từ 13g30 Đến 14g00; C39DR027D: Một phần ấp Trung Đông và ấp Trung Đông 2, xã  Thới Tam Thôn: Từ 9g00 Đến 9g30; C39DR023D: Một phần ấp Trung Đông và ấp Trung Đông 1, xã  Thới Tam Thôn: Từ 9g00 Đến 9g30; H29GR047D: Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn: Từ 8g30 Đến 9g00; H29GR080D: Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn: Từ 9g30  Đến10g00; B29CR100D: Một phần ấp 6, xã Xuân Thới Thượng: Từ 10g30 Đến 11g00; G39FR018D: Một phần ấp 6, xã Xuân Thới Thượng. Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn: Từ 11g30 Đến 12g00; C39BR083D: Một phần ấp 2 và ấp 7, xã Đông Thạnh: Từ 13g30 Đến 14g00; C39BR032D: Một phần ấp 1, xã Đông Thạnh: Từ 9g00 Đến 9g30.

* Ngày 30-7-2020: H39CB1: Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Đông: Từ 5g30 Đến 5g34; C39AR016D: Một phần 6, xã Đông Thạnh: Từ 9g00 Đến 9g30; N19BR491D: Một phần ấp Hậu Lân và ấp Đông Lân, xã Bà Điểm: Từ 9g00 Đến 9g15; N19BR566D: Một phần ấp Hậu Lân và ấp Đông Lân, xã Bà Điểm: Từ 9g15 Đến 9g30; N19CR467D: Một phần ấp Đông Lân và ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm: Từ 8g30 Đến 8g35; N19CR467D: Một phần ấp Đông Lân và ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm: Từ 9g05 Đến 9g10; H39CR042D: Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm. Một phần ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông: Từ 10g30 Đến 10g35; H39CR042D: Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm. Một phần ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông: Từ 10g05 Đến 10g10; H29JR160D: Một phần ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp: Từ 13g30 Đến 14g00; H29JR082D: Một phần ấp Tân Thới 3 và ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp: Từ 13g30 Đến 14g00; H39BR011D: Một phần ấp Chánh 1 và ấp Mới 1, xã Tân Xuân: Từ 13g30 Đến 14g00; H39BR068D: Một phần ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp: Từ 9g00 Đến 9g30; N19BR614D: Một phần ấp Hưng Lân và ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm: Từ 8g30 Đến 9g00; N19BR696D: Một phần ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm: Từ 9g30 Đến 10g30; N19BR176D: Một phần ấp Đông Lân và ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm:  Từ 11g30 Đến 12g00; N19BR341D: Một phần ấp Đông Lân, ấp Đông Lân 1 và ấp Nam Lân, xã Bà Điểm: Từ 11g30 Đến 12g00.

* Ngày 31-7-2020: N19GR318D: Một phần ấp Đông và ấp Tam Đông 1, xã Thới Tam Thôn: Từ 8g30 Đến 9g30; B29MR025D: Một phần ấp Tiền Lân xã Bà Điểm: Từ 14g00 Đến 14g30; H39BR111D: Một phần ấp Chánh 1 và  ấp Chánh 1, xã Tân Xuân: Từ 9g00 Đến 9g30; C39CR010D: Một phần ấp Thới Tứ, ấp Trung Đông và ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn: Từ 13g30 Đến 14g00; C39AR007D: Một phần ấp 6,  xã Đông Thạnh: Từ 14g30 Đến 15g00; H39CR031D: Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Đông: Từ 9g00 Đến 11g00; B29MR015D: Một phần ấp 3 và ấp 7, Xuân Thới Thượng: Từ 8g30 Đến 9g00; B29MR016D: Một phần ấp 3 và ấp 7, Xuân Thới Thượng: Từ 9g30 Đến 10g00; B29MR018D: Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng: Từ 10g30 Đến 11g00; N19OR075D: Một phần ấp 4, xã Đông Thạnh: Từ 10g30 Đến 11g00.

Các tin, bài viết khác

Thị trường

Địa ốc

Tổng giao dịch bất động sản năm 2021 đạt 61.766 sản phẩm

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2021, tổng sản phẩm chào bán trên thị trường cả nước đạt 165.742 sản phẩm; tổng lượng giao dịch cả nước đạt 61.766 sản phẩm. Như vậy, tương quan cung cầu đã có sự chênh lệch rất lớn.

Ngân hàng - Chứng khoán

Nông nghiệp

“Mắc màn lưới” bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh

Từ lâu nay, xã Hương Đô được biết đến là “vựa” cam Khe Mây - đặc sản nổi tiếng nhất ở huyện miền núi Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh). Đây cũng là cây trồng chủ lực phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu nhập cho hàng trăm hộ dân. Hàng năm, ngoài việc chăm sóc đúng kỹ thuật, an toàn, người dân nơi đây còn sáng tạo "mắc màn lưới" để bảo vệ cam Khe Mây được hiệu quả tốt nhất.

Đầu tư

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Vedan Việt Nam đồng hành xây 24 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng

Từ nhiều năm nay, bảo vệ môi trường và kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn luôn là kim chỉ nam Vedan Việt Nam hướng đến. Cuối tháng 11 vừa qua, công ty đã phối hợp cùng các cơ quan ban ngành liên quan về môi trường thiên nhiên huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai góp phần xây dựng 24 bể lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn 4 xã: Bình Lợi, Thiện Tân, Tân An và Hiếu Liêm thuộc địa bàn huyện.

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Thông tin kinh tế