Thế giới cười

Thư cho bạn

John thân!

Đây là câu đầu tiên tôi viết  gởi cho bạn. Kế đến, tôi sẽ viết cho bạn câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. John có biết cậu đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tôi vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tôi hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với bạn ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn bạn ở câu thứ bảy. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tôi sẽ tâm sự với bạn được nhiều hơn.

John ơi! Bạn có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tôi học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tôi không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi thì phải. Nhưng thôi, bạn đừng bận tâm đến chuyện đó làm gì, tôi đang có chuyện quan trọng hơn muốn nói với bạn đây. Chỉ sau câu này nữa thôi là bạn sẽ rõ mọi chuyện. Bạn biết không, khi tôi chấm hết câu này cũng là lúc tôi chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Tôi  dự định sẽ nói thẳng ra tại đây, nhưng cứ sợ bạn không đủ bình tĩnh, nên tôi đành để nó ở câu sau nữa.

John à! Bạn có đang nghe tôi nói đó không? Điều tôi muốn nói với bạn  là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu bạn tin tôi, hãy đọc thêm câu này nữa. Tôi không muốn làm mất thời gian của bạn thêm nữa, nên tôi sẽ cho bạn biết ngay bây giờ?

John! Để tránh dài dòng,  tôi xin nói thẳng, không vòng quanh. Tôi muốn nói là…  bạn hãy còn viết thư dài dòng và dở lắm! Bạn bè thân tình nói thiệt. Đừng giận!

Y.Z (st)

Các tin, bài viết khác

" />