Thử nghiệm thành công tiếp nhiên liệu tự động cho vệ tinh

Các nhà khoa học Mỹ vừa thử nghiệm thành công việc dùng một vệ tinh để tiếp nhiên liệu cho một vệ tinh khác khi cả 2 đang bay trên quỹ đạo gần trái đất. Việc tiếp nhiên liệu này được thực hiện ở chế độ hoàn toàn tự động và là thử nghiệm đầu tiên dạng này.

Trong thí nghiệm có tên “Tàu tốc hành trên quỹ đạo”, vệ tinh ASTRO đã tự động tiếp nhiên liệu hydrazin (N2H4) cho vệ tinh NextSat. 14kg hydrazin đầu tiên đã được bơm sang NextSat vào ngày 1-4 và 8,6kg còn lại đã được bơm hết vào ngày 2-4. Sau đó, ngày 4-4, toàn bộ lượng nhiên liệu này lại được bơm ngược trở lại ASTRO. Hiện 2 vệ tinh này vẫn bay trên quỹ đạo gần trái đất trong tình trạng còn ghép nối và sẽ tách khỏi nhau vào ngày 16-4 tới.

Ngoài việc tiếp nhiên liệu, vệ tinh ASTRO còn được trang bị một “cánh tay máy” đặc biệt, có khả năng thực hiện một loạt thao tác phức tạp như di chuyển lại gần, tiếp cận và ghép nối với vệ tinh NextSat, tháo gỡ, thay thế các bộ phận cho vệ tinh này.

Theo các chuyên gia, trong tương lai, thành công của giải pháp kỹ thuật trên sẽ cho phép Mỹ “treo” cố định lâu dài các vệ tinh do thám của nước này trong quỹ đạo ở trên các khu vực “có lợi ích đặc biệt với Mỹ”.

K.B. (theo ITAR-TASS)