Thừa Thiên-Huế: Cán bộ công chức sẽ nhận lương qua tài khoản

Ngày 16-12, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Nguyễn Ngọc Thiện đã ký chỉ thị về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo đó, cán bộ, công chức viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương nhà nước sẽ được trả lương qua tài khoản trước tiên. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân và lao động theo hợp đồng thuộc lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ thực hiện việc trả lương qua tài khoản khi có điều kiện.

GIAO THỦY

Các tin, bài viết khác