Tỉ giá hối đoái ngày 19-5-2008

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua vào

Chuyển khoản

Bán ra

AUD

AUST. DOLLAR

15,310.81

15,403.23

15,675.58

CAD

CANADIAN DOLLAR

15,972.50

16,117.56

16,435.15

CHF

SWISS FRANC

15,282.20

15,389.93

15,693.40

EUR

EURO

25,076.26

25,151.72

25,596.44

GBP

BRITISH POUND

31,341.49

31,562.43

32,184.80

HKD

HONGKONG DOLLAR

2,055.46

2,069.95

2,106.55

JPY

JAPANESE YEN

153.19

154.74

158.10

SGD

SINGAPORE DOLLAR

11,706.67

11,789.19

12,045.73

THB

THAI BAHT

466.12

466.12

585.20

USD

US DOLLAR

16,170.00

16,175.00

16,177.00

(Nguồn: Vietcombank)

Các tin, bài viết khác