Tỉ giá hối đoái sáng ngày 16-6-2010

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua vào

Chuyển khoản

Bán ra

AUD

AUST. DOLLAR

16,178.79

16,276.45

16,516.41

CAD

CANADIAN DOLLAR

18,216.05

18,381.48

18,615.21

CHF

SWISS FRANC

16,506.46

16,622.82

16,867.89

EUR

EURO

23,148.69

23,218.35

23,513.58

GBP

BRITISH POUND

27,719.79

27,915.20

28,270.15

HKD

HONGKONG DOLLAR

2,403.28

2,420.22

2,451.00

JPY

JAPANESE YEN

203.58

205.64

208.68

SGD

SINGAPORE DOLLAR

13,451.92

13,546.75

13,719.00

THB

THAI BAHT

573.41

573.41

598.39

USD

US DOLLAR

18,950.00

18,950.00

19,000.00

(Nguồn: Vietcombank)

Các tin, bài viết khác