Tỉ giá hối đoái sáng ngày 2-7-2010

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua vào

Chuyển khoản

Bán ra

AUD

AUST. DOLLAR

15,954.63

16,050.94

16,312.97

CAD

CANADIAN DOLLAR

17,760.63

17,921.93

18,178.11

CHF

SWISS FRANC

17,730.14

17,855.13

18,146.62

EUR

EURO

23,651.51

23,722.68

24,061.77

GBP

BRITISH POUND

28,571.95

28,773.36

29,184.65

HKD

HONGKONG DOLLAR

2,415.59

2,432.62

2,467.40

JPY

JAPANESE YEN

212.02

214.16

218.53

SGD

SINGAPORE DOLLAR

13,539.16

13,634.60

13,829.49

THB

THAI BAHT

577.20

577.20

603.28

USD

US DOLLAR

19,040.00

19,040.00

19,095.00

(Nguồn: Vietcombank)

Các tin, bài viết khác