Tỉ giá ngày 22-02-2009

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua vào

Chuyển khoản

Bán ra

AUD

AUST. DOLLAR

10,991.18

11,057.53

11,299.85

CAD

CANADIAN DOLLAR

13,661.33

13,785.40

14,059.36

CHF

SWISS FRANC

14,598.63

14,701.54

15,023.72

EUR

EURO

21,800.38

21,865.98

22,300.53

GBP

BRITISH POUND

24,541.88

24,714.88

25,206.05

HKD

HONGKONG DOLLAR

2,227.87

2,243.57

2,288.16

JPY

JAPANESE YEN

182.66

184.50

188.54

SGD

SINGAPORE DOLLAR

11,237.74

11,316.96

11,541.87

THB

THAI BAHT

480.30

480.30

504.77

USD

US DOLLAR

17,483.00

17,483.00

17,483.00

(Nguồn: Vietcombank)

Các tin, bài viết khác