Xả... xì trét

Tiến bộ quá!

- Quản lý đô thị ở Hà Nội tiến bộ ghê! Năm 2005, chỉ có 15% công trình xây dựng có phép, năm 2006, có tới 70% có phép.

- Trời! Nhưng hơn phân nửa của cái 70% đó là xây sai phép ông ơi! Tính bình quân thì quá nửa số nhà xây dựng là không phép, trái phép.

- Dù sao thì 50% cũng tiến bộ hơn 15%...

- Mà trong những cái trái phép đó có những lỗ hổng… tổ chảng không hiểu nổi. Thí dụ ngôi nhà ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, cách UBND quận chưa tới một cây số, bị lập biên bản 13 lần vậy mà gia chủ vẫn xây vượt tới bốn tầng, xây lố hơn 1.000m2.

- Nhưng có phát hiện, có phạt vẫn là tiến bộ hơn không phát hiện!

- Không phát hiện thì còn có thể đổ lỗi sơ suất, còn phát hiện, lập biên bản, phạt rồi mà vẫn để xây lố là chức năng quản lý bị vô hiệu.

- Thì do cán bộ cấp dưới chưa làm tròn trách nhiệm, cấp trên đã thấy rồi. Sửa sai cũng là tiến bộ chứ!

- Luật pháp đã quy định, sai đã rõ, cấp trên biết rất rõ vậy mà mấy tháng nay cứ để lùng nhùng chưa xử được căn nhà trái phép nào. Rõ là pháp luật chưa nghiêm

- Đừng lo! Sẽ có giải pháp vừa nhân đạo, vừa tiết kiệm, vừa khoa học: cho hợp thức hóa, cho tồn tại. Chẳng ai mất gì cũng không còn ai sai phạm. Lại tiến bộ thêm một bước.

- Trời! Tiến kiểu đó thì không biết pháp luật bị đẩy lùi đến đâu!?

TƯ THỢ NẤU

Các tin, bài viết khác