Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - Vietnam Rubber (VRG)

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Năm 2010 là một năm hết sức ấn tượng đối với ngành cao su cả nước khi kim ngạch xuất khẩu cao su cán mốc 2 tỷ USD (đạt khoảng 2,3 tỷ USD, riêng VRG xuất khẩu gần một tỷ USD), trong khi mục tiêu Chính phủ đề ra là đến năm 2014 mới đạt cột mốc này.

Chăm sóc vườn ươm cao su

Đề cập đến việc làm thế nào để tận dụng yếu tố “thiên thời” khi giá cao su đang tăng cao, lãnh đạo VRG cho biết, được giá rồi thì phải được mùa nữa mới thắng lợi toàn diện. Năm 2010, VRG đặt mục tiêu khai thác 275.000 tấn mủ và thu mua 20.000 tấn mủ cao su tiểu điền. Việc khai thác hoàn thành mục tiêu 275.000 tấn mủ đã vượt khoảng 6.000 tấn mủ. Cũng theo lãnh đạo tập đoàn, một trong những nguyên nhân giúp cho VRG đạt được nhiều thắng lợi trong năm qua đó chính là phong trào thi đua lao động sản xuất được quan tâm đẩy mạnh.

Vì vậy để phát huy hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp tích cực hơn nữa. Đặc biệt là phong trào thi đua phải được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, giáo dục quần chúng tự giác tham gia. Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu kịp thời các gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể xuất sắc để nêu gương và động viên khen thưởng kịp thời.

Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong các phong trào thi đua thiết thực tạo hiệu quả này, nhằm tạo nên sức bật to lớn trong đội ngũ gần 100.000 CNVC - LĐ của tập đoàn, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của các thế hệ công nhân cao su trong toàn ngành, cùng xây dựng một VRG giàu mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển đi lên của đất nước

HIỀN VY

Các tin, bài viết khác