Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2

Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2

Ngày 24-10, UBND TPHCM vừa công bố đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, TPHCM ở mức cấp độ 2 (vàng). Ở cấp quận, huyện, TP Thủ Đức: Có 9/22 quận huyện ở cấp độ 1 (xanh), có 12/22 quận huyện ở cấp độ 2 (vàng), có 1/22 quận, huyện ở cấp độ 3 (cam). 
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 1
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 2
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 3
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 4
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 5