Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2

Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2

Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 1
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 2
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 3
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 4
Tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, TPHCM ở mức cấp độ 2 ảnh 5

MINH QUÂN - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác