Tôn Đông Á ứng dụng giải pháp E-Business Suite

Công ty Tôn Đông Á đã lựa chọn giải pháp Oracle E-Business Suite để tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ các phòng ban trong phạm vi toàn công ty, đồng thời cung cấp cho nhân sự quản lý cấp cao những thông tin chính xác, theo thời gian thực, cho phép đưa ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt hơn.

Giải pháp này cho phép DN chuẩn hóa và đơn giản hóa hạ tầng công nghệ thông tin cũng như quy trình nghiệp vụ, đồng thời giúp các phòng hành chính, kế toán, sản xuất và dịch vụ chăm sóc khách hàng tiếp cận những công nghệ và chức năng báo cáo mới thông qua bộ ứng dụng kinh doanh toàn diện. Được biết, Oracle phát triển các hệ thống phần cứng và phần mềm để chúng cùng hoạt động với nhau trong môi trường điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu của bạn. Thông tin chi tiết, truy cập: www.oracle.com

Hiền Diệu

Các tin, bài viết khác