Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 5
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 7
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 8
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 9
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 10
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 11

Ảnh: VIỆT DŨNG - DŨNG PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác