Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay: Nhiều phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn…

Nhằm phát huy truyền thống “Đơn vị Anh hùng Lao động” trong thời kỳ đổi mới, tiếp tục động viên các tập thể, cá nhân trong Tổng công ty hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành GTVT và của đất nước, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc trong năm 2010...

Năm 2009: điều hành bay an toàn tuyệt đối

Với mục tiêu điều hành bay “An toàn – Điều hòa – Hiệu quả”, từ đầu năm đến nay, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế, phương thức điều hành bay có nhiều thay đổi, nhưng với tinh thần tích cực và chủ động, các cấp lãnh đạo của Tổng công ty vẫn thường xuyên tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai, quán triệt việc chấp hành các quy chế, luật định về đảm bảo an toàn bay, những vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn bay đều được xử lý nghiêm.

Các Công ty Bảo đảm hoạt động bay khu vực và Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay đã hiệp đồng kịp thời và chính xác với các cơ quan quản lý vùng trời, giám sát chặt chẽ các hoạt động bay trong vùng trời trách nhiệm, thực hiện tốt công tác cấp phép bay, theo dõi chặt chẽ kế hoạch bay.

Đài kiểm soát không lưu của Tổng Công ty Đảm bảo hoạt động bay tại sân bay Nội Bài.

Trong năm 2009, Tổng công ty đã cấp phép 716 phép bay, cho các chuyến bay đột xuất, triển khai hơn 3.865 phép bay các loại đúng quy chế đảm bảo thời gian, bảo mật theo đúng luật định; Điều hành 260 lần chuyến bay chuyên cơ đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi thăm, làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổng công ty đã điều hành bay an toàn tuyệt đối cho 310.495 chuyến bay đạt 100,4% kế hoạch được giao; Tổng doanh thu là: 1.817,7 tỷ đồng bằng 100,63% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 968 tỷ đồng bằng 103,21% kế hoạch được giao.

Năm 2009, Tổng công ty đã tiến hành thực hiện 51 dự án bao gồm các dự án chuyển tiếp và các dự án mới đăng ký đều đảm bảo đúng tiến bộ đã đề ra, trong đó có những dự án trọng điểm như: dự án xây dựng các Đài kiểm soát không lưu tại các cảng Hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Liên Khương, Cần Thơ; Dự án cung cấp các dịch vụ bay kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị HK và Cơ sở làm việc khu vực sân bay Gia Lâm; dự án Tự động hóa dịch vụ thông báo tin tức hàng không,… Tổng giá trị đầu tư của 51 dự án dự kiến là 4.201,5 tỷ đồng, đến hết năm 2009 tổng giá trị thực hiện được là 274,5 tỷ đồng trong dó có 19 dự án đã hoàn thành quyết toán và nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, các dự án còn lại thực hiện chuyển tiếp vào năm 2010.

Các Dự án đầu tư của Tổng công ty sau khi hoàn thành đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng đều đảm bảo chất lượng, phát huy tốt hiệu quả sử dụng, không để xảy ra thất thoát, tuyệt đối an toàn trong lao động, không có các hiện tượng vi phạm những quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư.

Năm 2010: phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn

Nhằm phát huy truyền thống “Đơn vị Anh hùng Lao động” trong thời kỳ đổi mới, tiếp tục động viên các tập thể, cá nhân trong Tổng công ty hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành GTVT và của đất nước, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc trong năm 2010: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2010) và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước (2-9-1945 – 2-9-2010); Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành GTVT (28-8-1945 – 28-8-2010); Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (10-10-1010 – 10-10-2010) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII. Tổng công ty yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai các phong trào thi đua theo Chương trình phối hợp tổ chức các phong trào thi đua đến năm 2010 do Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn phát động với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tuyệt đối an toàn cho 100% chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm.

Trong năm 2009 Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay điều hành bay an toàn cho 310.495 chuyến bay đạt 100,1% kế hoạch.

Theo đó, TCT sẽ tập trung các nguồn lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện, chất lượng các dự án đã được phê duyệt. Trọng tâm là 2 dự án đã đăng ký gắn biển chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoàn tất các thủ tục để đơn vị chuyển đổi mô hình theo đúng Luật Doanh nhiệp và quy định của Nhà nước. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích, áp dụng cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý của đơn vị và đảm bảo thực hiện chương trình hiện đại hóa, tự động hóa các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay.

Tiết kiệm triệt để trong sản xuất, trong công tác và tiêu dùng: 100% CB-CNV cam kết thực hiện đúng Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định và Đại hội biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng ngành và đất nước giai đoạn 2005 - 2010. Quan tâm đến quyền lợi người lao động; Đảm bảo mức thu nhập, đời sống CB-CNV luôn ổn định và từng bước được cải thiện nâng cao. Duy trì tốt khối đoàn kết thống nhất trong Tổng công ty; Quyết tâm xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện.

ANH THẮNG

 

Các tin, bài viết khác