TPHCM: Tái định cư cho gần 3.000 hộ tạm cư

(12G).- Ban chỉ đạo tái định cư (TĐC) cho biết trong số 4.715 hộ tạm cư dài hạn trên địa bàn TPHCM có 4.636 hộ cần giải quyết ngay, trong đó có 3.806 hộ thuộc dự án vốn ngân sách và 830 hộ sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Đến nay, TP đã có đủ nền và căn hộ chung cư bố trí TĐC cho 2.478 hộ tạm cư thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách và 518 hộ tạm cư thuộc các dự án ngoài ngân sách. Như vậy đến thời điểm này, TP đã chuẩn bị đủ nền đất và TĐC cho 2.996 hộ. TP sẽ tiếp tục giải quyết dứt điểm tái định cư cho số hộ tạm cư thời gian dài vào cuối tháng 6 - 2007.

N.NG

Các tin, bài viết khác