Trắc nghiệm ngang hông

- Oành một phát, cuối học kỳ một Bộ công bố thi trắc nghiệm thêm bốn môn: ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học làm mấy cô cậu “tú” xanh mặt nhái hết trơn.

- Trắc nghiệm hay tự luận cũng là thi, thuộc bài thì đậu, có gì phải chuẩn bị.

- Ai đã từng thi thế nào cũng phải biết, với 2 phương pháp thi cần phải có 2 phương pháp học khác nhau. Muốn chuyển phải chuẩn bị chứ không thể oành một phát được.

- Thì Bộ đang chuẩn bị tổ chức tập huấn cho giáo viên các bộ môn này,..

- Ăn uống còn phải chờ có thời gian tiêu hóa. Tri thức, kỹ năng đâu có thể “chảy” từ đầu người này qua người khác. Cần có thời gian nghiền ngẫm, thẩm thấu chứ...

- À! Tại sao không chuẩn bị trước vài năm. Chuyển cái rụp như vầy, thầy còn rối. Tới giờ này thi môn gì, thi mấy môn Bộ vẫn còn bí mật! Học trò ngày nay toàn loại giỏi, không đố nó đậu điểm cao hết thiên hạ lại nghi oan.

- Trồng người là chuyện trăm năm. Sao không thấy Bộ vạch ra đường lối định hướng phát triển lâu dài mà cứ loay hoay với những biện pháp quản lý đánh đố hình thức làm khổ học trò.

- Lạ gì! Cái cụ thể dễ lập đề án, xin đầu tư kinh phí. Chuyện nghiên cứu dài hạn vừa khó làm, vừa khó xơi ai dại gì đầu tư.

TƯ THỢ NẤU

Các tin, bài viết khác