Trạm thu phí t3 - Quốc lộ 51 tổ chức thu phí kể từ ngày 1-7-2013

Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đang triển khai thực hiện hợp đồng số 21/2009/HĐ.BOT-QL51 ngày 12-11-2009 được ký kết giữa BVEC và Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) về việc Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao công trình xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 (đoạn từ Km0+900÷Km73+600). Theo nội dung hợp đồng, nguồn thu để hoàn vốn đầu tư xây dựng công trình BOT là nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với các phương tiện cơ giới đường bộ đi qua các trạm thu phí được phép đặt trên Quốc lộ 51 trong thời hạn hợp đồng BOT (bao gồm Trạm thu phí T1, Trạm thu phí T3 và Trạm thu phí phụ T2).

Ngày 13-8-2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí Quốc lộ 51.

Ngày 21-6-2013, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 1731/QĐ-BGTVT về việc thu phí tại Trạm thu phí T3 để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức BOT đoạn từ Km0+900-Km73+600 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC)  được tổ chức thu phí tại Trạm thu phí T3 lý trình Km56+450 Quốc lộ 51 kể từ ngày 1-7-2013 để thu phí hoàn vốn dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51. Mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí T3 Quốc lộ 51 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 134/2012/TT-BTC ngày 13-8-2012 của Bộ Tài chính.

>> MỨC THU PHÍ TẠI TRẠM THU PHÍ T3 - QUỐC LỘ 51 KỂ TỪ 1-7-2013

Các tin, bài viết khác