Trao giải thưởng Đào Tấn 2007

Để tôn vinh, khuyến khích những văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và nhà quản lý có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong năm 2007; Hội đồng giải thưởng Đào Tấn đã bình chọn và trao giải Đào Tấn cho bà Nguyễn Thanh Bình-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và tập thể Nhà hát tuồng Đào Tấn, nhân nhà hát tròn 55 tuổi.

Đặc biệt, giáo sư âm nhạc Nguyễn Thuyết Phong trên cơ sở giải thưởng Đào Tấn, Quốc hội Mỹ đã tặng ông danh hiệu cao quý “Di sản quốc gia”. Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đang vận động thành lập trường đại học nghệ thuật mang tên Đào Tấn trên cơ sở tiếp nối Học Bộ Đình-trường nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam do Đào Tấn lập từ cuối thế kỷ 19.

Mỹ Hằng

Các tin, bài viết khác