Chương trình cải tiến doanh nghiệp (FIP)

Trên 800 cải tiến được thực hiện

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại TPHCM phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa tổng kết chương trình cải tiến doanh nghiệp (FIP) của 12 doanh nghiệp (DN) sản xuất may mặc trên địa bàn TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Được bắt đầu từ tháng 12-2006, sau 10 tháng đã có trên 800 cải tiến được thực hiện tại các DN, mang lại các hiệu quả thiết thực như: cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, nâng cao năng suất lao động, giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi, giảm chi phí sản xuất, cải thiện mối quan hệ lao động…

Các DN nằm trong chương trình FIP đều khẳng định, sau khi tham gia chương trình đã cải thiện được khoảng 60%-70% về mặt văn hóa DN, năng suất tăng trên 40%, sự hài lòng của người lao động đối với công ty tăng cao, tỷ lệ nghỉ việc giảm xuống dưới 3,5%, không xảy ra tình trạng ngừng việc, đình công…

NGỌC LỮ

Các tin, bài viết khác