Trưng cầu dân ý ở Venezuela: Cử tri thông qua hiến pháp sửa đổi

Các nguồn tin từ Venezuela sáng nay cho biết, Tổng thống Hugo Chavez đã giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi diễn ra hôm qua. Theo Hiến pháp sửa đổi (do Tổng thống Chavez đề xuất và đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 10), nền kinh tế Venezuela sẽ vận hành theo những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội.

Về mặt chính trị, Tổng thống Chavez sẽ được tái tranh cử mà không bị giới hạn số nhiệm kỳ, thời hạn nhiệm kỳ cũng được nâng từ 6 lên 7 năm. Tổng thống cũng có quyền kiểm duyệt báo chí trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Như vậy, vốn đã được bầu lại cho đến năm 2013, Tổng thống Chavez có thể sẽ nắm quyền trọn đời.

Cuộc trưng cầu dân ý, với hơn 16 triệu cử tri Venezuela tham gia, đã diễn ra minh bạch dưới sự giám sát của hơn 200 quan sát viên đến từ 50 nước. Cử tri Venezuela đã chọn con đường phát triển đất nước theo nguyên tắc chủ nghĩa xã hội, bất chấp phe đối lập luôn tìm cách phản đối.

H.C. (theo THX, Reuters)

Các tin, bài viết khác