Trung Quốc

Những người sử dụng ô tô tại Trung Quốc giờ đây không còn phải chịu trận, chờ hàng giờ xem xe nối đuôi nhau. Tài xế có thể yêu cầu các công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê người ngồi chờ kẹt xe “điều” người đến chỗ kẹt chịu trận thay mình. Còn chủ xế hộp có thể dùng xe máy của nhân viên chịu trận thoát khỏi chỗ kẹt xe. Sau khi hết kẹt, người đóng thế có nhiệm vụ trả lại xe và kết thúc hợp đồng. Ông Huang Xizhong, chủ một công ty kinh doanh dịch vụ trên, cho biết tài xế phải trả 60 USD/lần thoát khỏi kẹt xe.

Q.T.

Các tin, bài viết khác