Từ năm 2009, phải có chứng chỉ mới được môi giới nhà đất

Tin từ Bộ Xây dựng cho biết, quy định nêu trên dự định sẽ được áp dụng từ đầu năm 2009.

Vẫn theo Bộ XD, đến hết năm 2008, những doanh nghiệp chưa có chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản vẫn được đăng ký kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, từ đầu năm 2009 trở đi, doanh nghiệp nào không có chứng chỉ theo quy định sẽ không được hoạt động.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi bán nhà cho khách hàng không cần phải qua công chứng, trừ khi có thỏa thuận khác. Sắp tới, Bộ XD sẽ có thông tư hướng dẫn việc thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định 153/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật này.

PHƯƠNG ANH

Các tin, bài viết khác