Tỷ giá hối đoái sáng ngày 30-4-2011

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua vào

Chuyển khoản

Bán ra

AUD

AUST. DOLLAR

22,159.15

22,292.91

22,726.56

CAD

CANADIAN DOLLAR

21,291.67

21,485.04

21,902.98

CHF

SWISS FRANC

23,244.63

23,408.49

23,863.85

EUR

EURO

30,253.57

30,344.60

30,873.07

GBP

BRITISH POUND

33,831.13

34,069.62

34,662.96

HKD

HONGKONG DOLLAR

2,607.19

2,625.57

2,687.38

JPY

JAPANESE YEN

247.83

250.33

256.22

SGD

SINGAPORE DOLLAR

16,517.69

16,634.13

17,025.67

THB

THAI BAHT

674.47

674.47

707.12

USD

US DOLLAR

20,570.00

20,570.00

20,720.00

Các tin, bài viết khác