Phản hồi bài “Quảng Bình, chưa cấp phép vẫn xây”

UBND TP tiếp tục “bảo kê” cho xây trái phép?

SGGP 12Giờ ngày 6-3-2007 đăng thông tin: “Quảng Bình, chưa cấp phép vẫn xây”, sau khi báo đăng, ngày 26-3-2007 UBND thành phố Đồng Hới đã có buổi họp giải quyết vấn đề vi phạm của Công ty bia Hà Nội - Quảng Bình về việc xây dựng không phép trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Tại cuộc họp, do ông Vỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch thành phố Đồng Hới đã không đề cập xử lý nghiêm việc vi phạm của Công ty bia Hà Nội-Quảng Bình mà trái lại còn chấp bút ký: “Thống nhất với đề nghị của Công ty bia Hà Nội-Quảng Bình, kính đề nghị UBND tỉnh cho phép Công ty lập quy hoạch điều chỉnh khu vực mở rộng của nhà máy, trong đó cho phép chuyển một phần diện tích của lô xử lý sang xây dựng nhà hàng giới thiệu sản phẩm”. Dư luận cho rằng, thực chất của bản kết luận trên của UBND thành phố Đồng Hới là nhằm “bảo kê” cho Công ty bia Hà Nội-Quảng Bình hợp thức hóa việc xây cất không phép.

M.P.

Các tin, bài viết khác