Lai rai thế sự

Úm!

- Vô mùa tuyển sinh đại học rồi đó.

- Ừ, có gì lạ ?

- Không chỉ thí sinh nhộn nhịp mà cả xã hội nhộn nhịp phục vụ… các em học sinh. Này nhé, tư vấn, trực tuyến, rồi cẩm nang tuyển sinh mù trời.

- Đúng là các em được phục vụ “tận răng”.

- Vậy mà mỗi năm, không biết cơ man nào là hồ sơ đăng ký dự thi ghi sai. Chưa kể chọn ngành sai, học không nổi, năm sau phải… thi lại.

- Thi Tú tài là đã 18 tuổi rồi. Tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật. Chỉ có định hướng cuộc đời cho mình cũng không xong thì còn làm cái… chi chi được.

- Ờ. Tuổi này đi bầu cử nhà nước rồi. Vậy làm sao chọn chính xác người tài đặng phục vụ dân, phục vụ nước!

- Bởi. Mà nè, ông nghiên cứu nhiều về giáo dục có thấy nơi nào cả nước đi thi như mình không?

- Chỉ có ta là… siêu sao trong cái vụ này.

- Nguyên do?

- Vì chương trình hướng nghiệp của họ rất bài bản từ trung học.

-  Ta cũng có giờ lao động hướng nghiệp từ cấp trung học cơ sở lận, lấy điểm đàng hoàng nhé.

- Ậy, biết một mà hổng biết hai. Cái môn này, quý vị quan chức giáo dục đã nhận là để… trang trí cho đủ lệ bộ thôi. Còn điểm là để giúp các em học yếu cộng thêm vào kỳ thi tốt nghiệp.

- Bởi vậy lúc đụng trận thiệt, các em hơi bị… thất thần, nên người lớn… phải nhảy vào.

- Ừ. Nhảy vào úm chớ gì?

HAI THỊ NGHÈ

Các tin, bài viết khác