LHQ thông qua nghị quyết

Ủng hộ tiến trình hòa bình, thống nhất bán đảo Triều Tiên

Rạng sáng nay, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên tiến đến quá trình đối thoại và tái thống nhất. Nghị quyết hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều lần thứ hai vừa diễn ra từ ngày 2 đến 4-10 tại Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp này, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong Il, cùng Tổng thống Hàn Quốc, Roh Moo Hyun, đã ra tuyên bố về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân và tiến tới một hiệp ước chính thức chấm dứt chiến tranh giữa 2 bên.

Nghị quyết mang tên “Hòa bình, An ninh và Tái thống nhất bán đảo Triều Tiên” do 2 miền Triều Tiên đồng bảo trợ. Nghịï quyết kêu gọi 2 miền Triều Tiên sớm thực hiện các cam kết trong tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua. Nghị quyết được thông qua giữa lúc CHDCND Triều Tiên bắt đầu các bước đầu tiên ngưng chương trình hạt nhân.
 

Q.M. (theo CNA)

Các tin, bài viết khác