Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch

Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch

Từ tháng 6, các bãi rong mơ mọc đầy dưới đáy biển, gành đá bắt đầu “nổi” khi thủy triều xuống, người dân vùng biển Quảng Ngãi chỉ cần mang lưỡi hái đi cắt rong mơ mà không cần ghe thúng.

Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 1
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 2
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 3
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 4
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 5
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 6
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 7
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 8
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 9
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 10
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 11
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 12
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 13
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 14
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 15
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 16
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 17
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 18
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 19
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 20
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 21
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 22
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 23
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 24
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 25
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 26
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 27
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 28
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 29
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 30
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 31
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 32
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 33
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 34
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 35
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 36
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 37
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 38
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 39
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 40
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 41
Vẻ đẹp của rong mơ biển trong mùa thu hoạch ảnh 42