Xả... xì trét

Về nước sớm

- Ráng học đi! Theo đề án 322 của Chính phủ từ nay đến 2010, mỗi năm có 400 cán bộ ưu tú được cử đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
- Không dễ chen đâu! Phải đủ điểm ngoại ngữ, phải thi tuyển chuyên môn, phải được hai giáo sư giới thiệu, phải...
- Tuyển kỹ vậy mà có tới 18 người là giảng viên, cán bộ nghiên cứu các trường, các viện bị phía nước ngoài trả về vì học lực kém, ngoại ngữ kém.
- Chắc là lúc tuyển thì đủ trình độ nhưng qua bên ấy bị chi phối.
- Ít ra sang xứ người ngoại ngữ phải khá hơn chứ, làm sao giảm được? Khâu tuyển lưu học sinh rõ là có vấn đề.
- Đôi khi phải vận dụng chính sách, như ông cựu Bộ trưởng 59 tuổi vẫn cho đi học tiếng Anh đó! Chắc cái này cũng thuộc diện ưu tiên!
- Cầu thủ về nước sớm sẽ bị loại, 18 lưu học sinh về nước sớm này sao ta, họ còn tiếp tục dạy không?
- Đã ưu tiên du học thì đương nhiên ưu tiên giảng dạy có gì mà phải hỏi. Họ đâu vi phạm kỷ luật, chỉ phải tội là học lực... kém thôi mà!
- Cần gì vi phạm kỷ luật, chỉ riêng học lực kém cũng đủ chết học trò!
- Có sao đâu! 18 ông này chẳng may bị lộ, so với mấy tiến sĩ nội dốt tiếng Tây, giáo sư mù vi tính... họ còn giỏi hơn nhiều.


TƯ THỢ NẤU

Các tin, bài viết khác