Vì sao máy tính hay hơn vợ

Nếu bạn về nhà lúc 3 giờ đêm, máy tính sẽ không hỏi bạn vừa đi đâu, làm gì, với ai...

Bạn có thể kể cho máy tính bất cứ điều gì và máy tính luôn luôn lắng nghe.

Máy tính sẽ nhớ mọi thứ mà bạn muốn nó nhớ, nó sẽ quên mọi thứ mà bạn muốn nó quên.

Bạn có thể lập trình cho máy tính nói những câu mà mình muốn nghe.

Máy tính  chẳng bao giờ tỏ ra quá mệt mỏi.

Máy tính  sẽ không bao giờ phàn nàn vì bạn không đưa nó đi chơi.

Máy tính không sử dụng nước hoa, không cần quần áo đẹp, không đòi đi siêu thị.

A.B (st)

Các tin, bài viết khác