Viện Lúa ĐBSCL: Đưa 18 kỹ thuật mới đến nông dân

(12G).- 18 tiến bộ kỹ thuật mới của Viện Lúa ĐBSCL đang được nông dân áp dụng trên diện rộng. Trong đó, có 9 quy trình kỹ thuật được công nhận cấp quốc gia về canh tác lúa; cây trồng cạn luân canh với lúa; giải pháp kỹ thuật “ba giảm, ba tăng”… Các công trình này đã giúp nông dân ĐBSCL nâng cao kỹ năng sản xuất, cải thiện chất lượng hạt gạo một cách hiệu quả.

Nổi bật, Viện Lúa đã chọn và đưa vào sản xuất trên 70 giống lúa; trong đó có 43 giống được công nhận là giống quốc gia. Hiện tại, diện tích gieo trồng lúa ở ĐBSCL sử dụng khoảng 71% giống lúa do Viện lai tạo. Viện sưu tập và bảo tồn trên 2.000 mẫu lúa trồng và hàng trăm mẫu lúa hoang trong ngân hàng gien phục vụ cho các chương trình lai tạo giống lúa.

Trung bình hàng năm, từ 2-4 giống lúa do Viện lai tạo được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức và tạm thời.

Cao Phong

Các tin, bài viết khác