Việt Nam đăng cai hội thảo quốc tế về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu châu Á về tỷ lệ 27,31% đại biểu nữ trong Quốc hội

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu châu Á về tỷ lệ 27,31% đại biểu nữ trong Quốc hội

Chính phủ vừa đồng ý để Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).Dự kiến, hội thảo này sẽ diễn ra tại Quảng Ninh, từ ngày 19 đến 20-3.
 
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia thực hiện tốt Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Chiếm trên 50% dân số và khoảng 50% lực lượng lao động, phụ nữ Việt Nam ngày nay có mặt trong hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội và ngày càng giữ nhiều trọng trách.

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục dẫn đầu châu Á về tỷ lệ 27,31% đại biểu nữ trong Quốc hội. Hơn 11 năm qua, Việt Nam luôn có nữ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước. Theo Hội LHPN Việt Nam, bình đẳng giới đã gần đạt được trong các cấp học phổ thông. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Việt Nam hiện là 73 tuổi. Tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm từ 22% đến 35%.

PHAN THẢO