Việt Nam: Quốc gia gia công phần mềm hấp dẫn trên thế giới

Việt Nam lọt vào danh sách 15 quốc gia cung cấp dịch vụ gia công phần mềm hấp dẫn nhất trên thế giới là một trong những tiêu chí của Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010 vừa được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt. Theo chương trình này, đến năm 2010, ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đạt được các mục tiêu cơ bản sau: Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt khoảng 35% - 40%/năm; tổng doanh thu từ phần mềm và dịch vụ phần mềm đạt trên 800 triệu USD/năm; xây dựng được trên 10 doanh nghiệp phần mềm có quy mô nhân lực trên 1.000 người và 200 doanh nghiệp phần mềm có quy mô nhân lực trên 100 người...

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 70 triệu USD.

M.Q

Các tin, bài viết khác

" />