Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn lên 3.000 tỷ VND

Ngày 21-9-2010 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng. VIETBANK sẽ thực hiện việc tăng vốn vào quý 4/2010.

Việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ VND nằm trong kế hoạch của Ngân hàng, các cổ đông của Ngân hàng đều đã có sự chuẩn bị từ trước, điều này thể hiện cam kết chắc chắn việc tăng vốn sẽ được thực hiện. Việc tăng vốn lên 3.000 tỷ VND Hội đồng quản trị đã có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả vào các mục đích như đầu tư tài sản cố định, xây dựng cơ bản, đầu tư cho công nghệ thông tin, góp vốn đầu tư cổ phần, bổ sung vốn cho vay trung và dài hạn…

THÚY LIỄU

Các tin, bài viết khác