VIETBANK hoàn thành việc tăng vốn lên 3.000 tỷ trước 15-12-2010

Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín – VIETBANK được thành lập tháng 12-2006, ngay từ khi chuẩn bị thành lập, các cổ đông của VIETBANK đã lập kế hoạch và có lộ trình tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng theo yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận  tăng vốn lên 3000 tỷ đồng từ ngày 21-9-2010, với sự chuẩn bị kỹ càng, có kế hoạch trước, việc tăng vốn của VIETBANK sẽ hoàn thành trước ngày 15-12-2010. Đến hết tháng 11-2010,  VIETBANK đã có 77 điểm giao dịch trên toàn quốc với hơn 1.200 nhân viên. Với số vốn điều lệ mới , VIETBANK sẽ tiếp tục đạt sự tăng trưởng tốt, an toàn trong thời gian tới. 

Lan Vinh

Các tin, bài viết khác