Vietbank thực hiện chương trình “Ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp có nguồn thu USD”

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng, chia sẻ các khó khăn về chi phí với các doanh nghiệp, từ ngày 24-1-2011 VIETBANK triển khai chương trình “Ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp có nguồn thu USD”.

Cụ thể, các  khách hàng doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi bằng USD kỳ hạn tối thiểu 1 tuần tại VIETBANK sẽ được hưởng ưu đãi tùy theo số dư tiền gửi và kỳ hạn thực gửi. Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi không giới hạn thời gian, bắt đầu từ khi khách hàng tham gia chương trình cho đến khi sử dụng hết mức ưu đãi được cấp. Với các ưu đãi này, các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được giảm đến 100% chi phí giao dịch, thanh toán trong nước và quốc tế  hoặc giảm lãi vay tương ứng tại bất cứ đơn vị nào của VIETBANK trên toàn hệ thống.

Thúy Liễu

Các tin, bài viết khác