Từ khóa: #xã Tịnh Kỳ

Ban quản lý các Cảng cá Quảng Ngãi chưa đền bù đã cho thuê trên phần đất của bà Nương

Ban quản lý các Cảng cá Quảng Ngãi chưa đền bù đã cho thuê đất

Theo Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ: “...phải ưu tiên cho các hộ dân bị mất đất thuê tại cảng cá để ổn định đầu tư kinh doanh nhưng ban quản lý lại cho các đơn vị khác thuê và đến nay vẫn còn 6 trường hợp chưa nhận tiền đền bù, 5 hộ đang trong tình trạng công trình khác xây lấn trên vùng đất của họ...”.