Xây dựng bảo tàng Thành nhà Hồ

Ban Xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới (DSVHTG) Thành nhà Hồ cho biết: tỉnh Thanh Hóa vừa có cuộc họp với các cấp, ngành liên quan nhằm xúc tiến nhanh việc xây dựng hồ sơ Thành nhà Hồ trình UNESCO công nhận DSVHTG. Ngoài các công việc về nghiên cứu, di dời dân, công tác quản lý, bảo vệ…

UBND tỉnh giao các ngành liên quan trong thời gian tới phải xúc tiến việc xây dựng Bảo tàng Thành nhà Hồ. Bảo tàng Thành nhà Hồ có thể được xây dựng tại 1 trong 3 địa điểm là: Nhà khách UBND huyện Vĩnh Lộc, đình Tây Giai và đình Đông Môn. Đến tháng 9-2007 sẽ cơ bản hoàn thành hồ sơ về Thành nhà Hồ trình Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia xem xét.

D.C.

Các tin, bài viết khác

" />