Xóa treo

- Ông Bộ Tài nguyên kỳ này mạnh tay xóa quy hoạch treo à nghe! Chủ dự án không thực hiện ổng rút thẻ liền. Dân bị “treo” chắc sẽ đỡ khổ.

- Bộ trưởng tốt thiệt, nhưng ý tốt chưa chắc làm được!

- Sao cứ nghi ngờ! Quyền hành Bộ trưởng chỉ thua Thủ tướng, cỡ ổng làm không được còn ai làm được?

- Lạ gì chuyện phép vua lệ làng! Bộ trưởng đâu thể tự làm, phải qua địa phương. Ai cũng hưởng ứng chống quy hoạch treo nhưng có ông nào thừa nhận địa phương mình có quy hoạch treo đâu? Không có treo lấy đâu mà xóa?

- Vậy Bộ phải kiểm tra, ai vi phạm phải lập biên bản huýt còi xử lý!

- Đâu phải Bộ! Trước đây Thủ tướng đã từng lập sáu đoàn công tác đi “kinh lý” các địa phương. Các đoàn còn được trao “thượng phương bảo kiếm” toàn quyền hành xử từ lãnh đạo tỉnh trở xuống... Phát hiện sai phạm đất đai nhiều vô kể.

- Ừ vậy đúng bài bản quá rồi! Kết quả ra sao?

- Giấy tờ văn bản gởi tới gởi lui tá lả. “Thượng phương bảo kiếm” vẫn nằm trong bao. Sai phạm vẫn cứ y sì!

- Vậy là do các ông khâm sai chưa toàn tâm toàn ý, hành xử chưa quyết liệt....

- Không phải đâu! Nhiều ông cũng hành xử đàng hoàng, ra quyết định, kiến nghị đủ điều nhưng mỗi lần đưa “thượng phương bảo kiếm” để  xử lý thì người vi phạm lại lấy ra “kim bài miễn tử” giá trị cũng tương đương.

- Không lẽ phải chịu bó tay sao?

- Chờ xem? Liệu Bộ trưởng có sáng kiến nào mới nữa không chớ còn như hiện nay thì chưa thấy khả thi.

TƯ THỢ NẤU

Các tin, bài viết khác