Phát biểu của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (ngày 20- 12-2009)

Với niềm tự hào vô hạn về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt nam anh hùng; của quân đội Việt Nam anh hùng; hôm nay, cùng với cả nước, thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, lần thứ 20 Ngày Hội quốc phòng toàn dân – Một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; tôi xin nhiệt liệt chào mừng và xin gửi đến các đồng chí cán bộ Lão thành Cách mạng , quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí Tướng lĩnh, các Anh hùng lực lượng võ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí đại diện Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng võ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Nước lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu,

 

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng võ trang cách mạng. Trong cao trào cách mạng 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh; các đội Tự vệ công nông, Tự vệ đỏ đã ra đời. Từ năm 1935, các “Công nông cách mạng tự vệ đội”, “Du kính đội”, “Cứu quốc quân” lần lượt hình thành và đến thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (1940-1945), các tổ chức võ trang cách mạng đầu tiên đã xuất hiện trong cả nước: Đội du kích Bắc Sơn, quân du kích Nam kỳ, Cứu quốc quân, Đội du kích Ba Tơ, v.v… Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Bác Hồ, “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” được thành lập, là tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam đánh dấu một mốc son lịch sử trong tiến trình cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là quân đội anh hùng, được sản sinh ra từ một dân tộc anh hùng. Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo; là quân đội kiểu mới; là “Bộ đội Cụ Hồ”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; tận trung với nước, tận hiếu với dân; mang bản chất cách mạng và truyền thống yêu nước của dân tộc. Từ một đội quân chỉ với 34 chiến sĩ, trang bị thô sơ; 65 năm qua, Quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng và chiến thắng vẻ vang. Các đội quân tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần cùng với toàn dân lật đổ ách thống trị của đế quốc Nhật, Pháp, tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thắng lợi; lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông-Nam châu Á. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với toàn dân, các lực lượng võ trang nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh đánh bại đội quân xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng một nửa đất nước, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với toàn dân, các lực lượng võ trang nhân dân Việt nam đã tiến hành toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; cuộc kháng chiến oanh liệt nhất trong lịch nước nhà.

 

Công cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược để giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành độc lập, thống nhất đất nước đã thành công trọn vẹn. Quân đội ta, các Lực lượng võ trang nhân dân ta phải tiếp tục đương đầu với cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương của Tổ quốc trong điều kiện đất nước chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh. Quân đội ta chẳng những đã cùng nhân dân cả nước bảo vệ vững chắc được độc lập dân tộc và thống nhất đất nước; mà còn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả, giữ trọn lòng thủy chung đầy tình nghĩa với bạn bè; đặc biệt với nhân dân các nước Lào và Campuchia.

 

Trải qua những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách; Quân đội ta luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng; biết đánh và biết thắng; phát huy tinh thần cách mạng tiến công kết hợp với truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất và vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự tuyệt vời của các thế hệ Việt  Nam. Gắn bó máu thịt với nhân dân; cán bộ, chiến sĩ luôn phấn đấu, rèn luyện, chịu đựng gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ lợi ích của nhân dân; năng động, sáng tạo trong các hoạt động giúp dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân; nội bộ đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau; thống nhất ý chí và hành động; thực hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh, để xây dựng sức mạnh bách chiến, bách thắng của quân đội cách mạng; đủ sức chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Luôn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng Quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công, kiên quyết chống tham nhũng, chống lãng phí. Cán bộ, chiến sĩ luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, khiêm tốn giản dị; luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhằm không ngừng xây dựng Quân đội ta luôn trong sạch, vững mạnh.

 

Sáu mươi lăm năm với lịch sử hào hùng và truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang; Quân đội nhân dân Việt Nam thật xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã phong tặng; thật tự hào và vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trong thời bình, cùng với các lực lượng võ trang nhân dân; Quân đội ta tiếp tục làm lực lượng nòng cốt góp phần bảo vệ đất nước, trước nhiều âm mưu, thù đoạn phá hoại thâm độc của các thế lực thù địch, luôn chống phá cách mạng Việt Nam, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu,

 

Thể theo ý nguyện của nhân dân, kể từ năm 1989, Ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời là Ngày Hội quốc phòng toàn dân, biểu thị cho sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng là công việc của toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày Hội quốc phòng toàn dân được thực hiện trong 20 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước; vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố chúng ta. Từ xây dựng ý thức đến tổ chức các hoạt động toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, đã tạo cơ sở thiết yếu để giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường sức mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội; hình thành thế chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong điều kiện mới, nhất là thế trận lòng dân được củng cố; sức mạnh chiến đấu của Quân đội và các lực lượng võ trang nhân dân ngày càng được nâng cao.

 

Thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đạt được trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới là toàn diện; sự ổn định chính trị là tiền đề, là điều kiện để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Các lực lượng võ trang mà nòng cốt là Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với sức mạnh của toàn dân bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò, tiếp tục thực hiện có hiệu qủa ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Cùng với sự lớn mạnh của của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng võ trang thành phố sớm ra đời vào ngày 4 tháng 9 năm 1945, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, trong các thời kỳ các mạng đều đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân thành phố tin tưởng giao cho. Trong hang ổ kẻ thù, ngay giữa lòng địch, lực lượng võ trang thành phố đã phát huy cao độ tinh thần mưu trí, dũng cảm, nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt, dựa vào nhân dân để chiến đấu, lập nhiều chiến công oanh liệt, những kỳ tích vang dội, góp phần làm rạng rỡ thêm lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng ta vô cùng tự hào với những chiến công của lực lượng võ trang thành phố trong thời kỳ 1945-1954, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, quân giải phóng Sài Gòn – Gia Định đã lập nên nhiều chiến công hiển hách với những trận đánh vang dội vào các mục tiêu đầu não của thế lực xâm lược, như trận đánh vào Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Tổng thống, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Chỉ huy xâm lược Mỹ, sân bay Tân Sơn Nhất; đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong hơn 64 năm qua, lực lượng võ trang TPHCM luôn hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nêu cao tinh thần lao động giúp dân, được nhân dân tin yêu, góp phần giữ vững an ninh – chính trị và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; đã nêu cao truyền thống: “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”; góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân anh hùng.

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí và quý đại biểu,

 

Chúng ta tự hào với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tự hào kỷ niệm Ngày Hội quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta nhìn lại một chặng đường với biết bao đau thương, mất mát, hy sinh vô cùng oanh liệt, “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”; cho chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, để giữ gìn phát huy thành quả cách mạng, những giá trị thiêng liêng đó nhằm vững tin đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước ta  phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

 

Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn đặt niềm tin vững chắc vào Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vào Lực lượng võ trang thành phố. Quân đội có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh đất nước. Sự hùng mạnh của Quân đội là yếu tố quan trọng hàng đầu, bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chúng ta phải làm cho toàn quân, toàn dân nhận thức đúng và thực hiện thật tốt chức năng, vai trò của Quân đội, các lực lượng võ trang trong mọi tình huống.

 

Trong quá trình phát triển, thành phố luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng quân đội, lực lượng công an vững mạnh, đủ sức ngăn chặn và kịp thời đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn gây mất ổn định chính trị - xã hội của các thế lực thù địch.

 

Năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Trong tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương đúng đắn, kịp thời, với quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, với sự phấn đấu khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã cơ bản thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong thành quả chung đó, thành phố chúng ta tiếp tục phát huy tính năng động, bản lãnh sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tạo được sự nhất trí trong toàn Đảng, toàn quân, sự đồng thuận xã hội. Với nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, chúng ta đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đạt thành quả khá toàn diện với sự ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng đạt gấp hơn 1,5 lần so với cả nước; an sinh xã hội được thực hiện tốt; hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/ người/ năm giảm xuống chỉ còn 8%. Những thành quả thành phố đạt được đã góp phần quan trọng vào sự phát triển đi lên của đất nước; trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Quân đội, của lực lượng võ trang thành phố.

 

Điều có ý nghĩa quan trọng là thành phố chúng ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự - an toàn xã hội. Thành phố đã quán triệt và có nhiều chương trình hành động, nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc và sáng tạo các nghị quyết của Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Những thành tựu thành phố chúng ta đạt được là yếu tố thuận lợi cơ bản cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố; tuy nhiên, đan xen những thuận lợi là những khó khăn, thánh thức trong quá trình phát triển. Những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; những yếu kém của kết cấu hạ tầng đô thị; cộng với thiên tai, dịch bệnh và các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá đất nước ta. Trong bối cảnh đó, năm 2010, đòi hỏi chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng hướng, phát triển nhanh và bền vững; đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2009; đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội với giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

 

Đối với Lực lượng võ trang thành phố, cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu, xử trí đúng đắn các tình huống phức tạp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trên địa bàn. Lực lượng võ trang thành phố phải nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt việc rèn luyện, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lấy xây dựng chính trị, tư tưởng làm cơ sở; đảm bảo và nâng cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng cán bộ, chiến sĩ, gắn bó máu thịt với nhân dân; cải tiến tổ chức, nội dung, phương pháp huấn luyện; đổi mới trang bị, phương tiện; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự; nâng cao chất lượng, bảo đảm hậu cần trong thời bình và bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Phải thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; phối hợp tốt với các ban, ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

 

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; trong đó, trọng tâm là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên coi trọng việc tổ chức học tập, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác. Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong Lực lượng võ trang thành phố; đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần được triển khai ngay từ bây giờ và trong năm 2010. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, Lực lượng võ trang thành phố phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị với chất lượng và hiệu quả cao nhất; bảo đảm sự nhất trí cao cả về nhận thức, tư tưởng và hành động; đoàn kết, tin tưởng vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu,

 

Tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phấn khởi với thành tựu 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; chúng ta thêm khẳng định niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước và thành phố; càng nâng cao trách nhiệm, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Dù phải vượt bao khó khăn thách thức; chúng ta nguyện hết lòng vì dân, vì nước, quyết xứng đáng với công lao, xương máu của bao đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì cuộc sống của chúng ta hôm nay và tương lai rạng rỡ của các thế hệ mai sau.

 

Ở thời khắc gần bước sang năm mới, năm 2010; thay mặt Lãnh đạo thành phố, tôi chân thành gửi đến các đồng chí cán bộ Lão thành Cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí Tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng võ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cháu thanh – thiếu niên, nhi đồng thành phố lời chúc đầu năm mới thật dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

 

Xin chân thành cám ơn.

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày 20-7, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khánh thành công trình tri ân chiến sĩ Gạc Ma

Sáng nay, 15-7, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. 

Nhân sự mới

Cải cách hành chính