1,8 triệu USD bảo tồn vùng biển và ven biển Côn Đảo

Với một dự án trị giá 1,8 triệu USD được quản lý theo phương thức quốc gia điều hành, việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại vùng biển Côn Đảo đã đạt được những bước tiến quan trọng kể từ tháng 6-2006 đến nay.

Theo công bố chính thức của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên WWF và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, ngày 15-6, tại TPHCM, Dự án Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển và ven biển tại Côn Đảo đã thiết lập xong những định hướng sinh học và kinh tế - xã hội quan trọng, với sự tham gia ngay từ đầu của các cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương.

T.T.X – H.Vy

Các tin, bài viết khác