19 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

19 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

19 tỉnh, thành phía Nam áp dụng Chỉ thị 16 trong 14 ngày, không muộn hơn 0 giờ ngày 19-7-2021, trong đó 3 nơi đang thực hiện và bổ sung 16 địa phương khác.
19 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ảnh 1