7 ngày phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật

Đó là nội dung của Nghị định 97/2006/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật buộc phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Nghị định nêu rõ, cơ quan phát hiện vi phạm xét thấy người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đủ điều kiện áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, phải gửi ngay hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan công an cấp tỉnh nơi người nước ngoài đăng ký tạm trú, thường trú hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm để lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vi phạm, giám đốc công an cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam về khiếu nại, tố cáo.

B.CH.
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Hỗ trợ thiệt tình

- Theo dự kiến, các ngân hàng sắp tới sẽ bơm 100 ngàn tỷ đồng lãi suất thấp để cho người dân và doanh nghiệp vay. Mà để bù lãi suất, ngân hàng sẽ giảm lợi nhuận đi. Nếu làm được vậy, đồng vốn rẻ sẽ rút ngắn hành trình phục hồi của đời sống và làm ăn.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn