9 tháng: Tốc độ tăng GRDP của TPHCM so với cùng kỳ

9 tháng: Tốc độ tăng GRDP của TPHCM so với cùng kỳ

9 tháng: Tốc độ tăng GRDP của TPHCM so với cùng kỳ ảnh 1

Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác